Bingoregler

Reglerna för bingo är inte komplicerade, här beskrivs några av de vanligaste varianterna av spelet. Titta dock gärna på den bingosajt du har valt för att se om de har några speciella regler.
 

Mönsterbingo/PIC-bingo
En lite annorlunda variant av bingo som går ut på att fylla ett mönster i stället för att få en rad. Vad är det för slags varierar mellan olika bingorum. Mönstret ska synas på brickan när du får den och när det är helt ifyllt får du bingo!
 

Variantbingo
Variantbingo är sannolikt det mest spelade bingospelet. Det liknar klassisk bingo men har fem dragningar per bricka, vilket innebär att det kan bli fler vinnare. I den första dragningen ska man ha en rad för att vinna, i andra dragningen två rader och så vidare. Detta ska äga rum inom samma spelruta med 5 x 5 rutor.
 

Klassisk bingo/75-nummers bingo
Den vanligaste och populäraste typen av bingo där du måste få en full rad för att få bingo. Raden kan vara vertikal, horisontell eller diagonal. Brickan är uppdelad i tre spelrutor med fem gånger fem rutor och nummer mellan ett och 75.
 

90-bollars bingo
Den klassiska variant av bingo som kallas 90-bollars bingo spelas på bingobrickor med tre rader och nio rutor på varje rad. Vissa rutor är redan ifyllda och liksom i andra bingospel får man bingo när man har en hel rad. I andra dragningen krävs två rader och i tredje dragningen tre rader.
Som namnet antyder spelar man med bollar med numren 1-90. Ibland kan brickorna ha sex spelfält i stället för en. Numren är fördelade över hela brickan och spelaren markerar numren på alla spelfält.
 

75-nummers bingo
75-nummers bingo är en gammal amerikansk variant av bingo som liknar klassisk bingo. Precis som i klassisk bingo har brickan fem gånger fem rutor. Skillnaden är dock att det finns 24 fasta nummer i stället för 25, en ruta är tom och räknas som att den redan är ifylld. Spelet går att vinna på lite olika sätt, exakt hur bestäms i förväg av chattvärden.